• Cải tạo tầng 1

  • Cải tạo  phòng làm việc tầng 2

     

  • Cải tạo phòng làm việc tầng 3

  • Cải tạo phòng làm việc tầng 4

  • Cải tạo hội trường tầng 5

Location:

Thanh Hóa

 

Client:

Bảo Việt Nhân Thọ

 

Project team:

THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)

KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)

Nguyễn Trọng Tuấn (Team leader)

Trần Thanh Bình (3D)

 

Project date:

09/2011