9-Psychedelic-Houseconversation-pit-665×440

Để có được 1 không gian trò truyện đẹp thì yêu cầu đầu tiên là phòng khách của bạn phải tương đối rộng, nếu không khu vực salon trông sẽ giống như chiếc bồn tắm bừa bộn giữa phòng khách. Ảnh: idesignarch

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *