Nhà ông Vũ Anh Tuấn

Location:
Vân Hồ, Hà Nội
Client:
Mr. Vũ Anh Tuấn
Project date:
03/2011
Project team:
THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)
KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)
Đỗ Mạnh Hùng (Team leader)
Nguyễn Trọng Tuấn (Team leader)
Phạm Văn Cường (Điện nước)
Đỗ Minh Đức (3D)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *