Nhà ông Tuyển

Location:
Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Client:
Mr. Tuyển

Project date:
09/2011

Project team:
THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)
KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)
Đỗ Mạnh Hùng (Team leader)
Đỗ Minh Đức (3D)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *