Nhà ông Nguyễn Đức Sơn

Location:
Văn Khê, Hà Nội
Client:
Mr. Nguyễn Đức Sơn
Project date:
2012
Project team:
THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)
KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)
Nguyễn Trọng Tuấn (Triển khai kỹ thuật)
Trần Thanh Bình (3D)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *