Nhà ông Nguyễn Anh Tuấn

Location:
Vụ Bản, Nam Định
Client:
Mr. Nguyễn Anh Tuấn
Project date:
2012
Project team:
THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)
KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)
Đỗ Mạnh Hùng (Triển khai kỹ thuật)
Nguyễn Hoa Thúy (Triển khai kỹ thuật)
Vũ Văn Việt ( Kết cấu)
Vũ Văn Khoản ( Kết cấu)
Trần Thanh Bình (3D)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *