Nhà ông Nghiêm Xuân Thắng

Location:
Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Client:
Mr. Nghiêm Xuân Thắng
Project date:
10/2011
Project team:
THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)
KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)
KS. Vũ Văn Việt (Kết cấu)
Đỗ Mạnh Hùng (Team leader)
Nguyễn Trọng Tuấn (Team leader)
Nguyễn Thị Lành (Triển khai kỹ thuật)
Đỗ Minh Đức (3D)
Nguyễn Anh Cường (3D)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *