Nhà ông Hoàng Công Đô

Location:
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Client:
Mr. Hoàng Công Đô
Project date:
2012
Project team:
THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)
KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)
Nguyễn Mạnh Hiếu (Triển khai kỹ thuật)
Đỗ Mạnh Hùng (3D)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *