Nhà ông Đinh Đỗ Tuấn

Location:
Phòng 2012, CT1, Văn Khê, Quận Hà Đông,
Hà Nội
Client:
Mr. Đinh Đỗ Tuấn
Project date:
05/2011
Project team:
THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì)
KTS. Phi Mạnh Huy (Chủ nhiệm)
Đỗ Mạnh Hùng (Team leader)
Nguyễn Trọng Tuấn (Team leader)
Phạm Văn Cường (Điện nước)
Đỗ Minh Đức (3D)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *