Cẩm tú mai

Tên phổ thông: Cẩm tú mai
Họ: Lythaceae
Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ (Mehico, Jamaica)
Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Đặc điểm hình thái:

Thân, Tán, Lá: Cây gỗ nhỏ, thấp, mọc khoẻ, nẩy chồi nhiều, có thể cắt tỉa các dạng. Lá nhỏ lăn tăn, mọc gần đối, màu xanh bóng,.

Hoa, Quả, Hạt: Cụm hoa ngắn, hoa màu tím đậm, nở quanh năm. Quả rất hiếm.

Đặc điểm sinh lý, sinh thái:

Tốc độ sinh trưởng: Nhanh

Phù hợp với: Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần. Thích hợp với đất tơi xốp, nhiều dinh dưỡng, thoát nước tốt.