Dự án

Nhà xưởng ông Nguyễn Phùng Hưng

Location: Tả Thanh Oai, Từ Liêm, Hà Nội Client: Mr. Nguyễn Phùng Hưng Project date: 12/2010 Project team: THs.KTS. Tống Cảnh Toàn (Chủ trì) KTS. Phi M...

Tin tức

Công trình

Nội thất

Kiến trúc bền vững

Kỹ thuật thi công